رفتار ایرانیان از زبان شاهنامه:

در حوالی سال 400 هـجری قمری فردوسی از زبان نامه رستم فرخ زاد به برادرش در شاهنامه، روزگار زمانه اش را توصیف می کند، آن جا كه در داستان یزدگرد، رندانه از زبان رستم فرخزاد، به پیشگویی اوضاع زمانه خود می‌پردازد كه:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 *********

دریغ این سرو تاج و این داد و تخت

دریغ این بزرگی و این فر و بخت

كزین پس شكست آید از تازیان

ستاره نگردد مگر بر زیان

برین سالیان چار صد بگذرد

كزین تخمه گیتی كسی نشمرد

چو با تخت منبر برابر كنند 

همه نام بوبكر و عمر كنند

چو روز اندر آيد به روز دراز 

شود ناسزا شاه گردن فراز 

بپوشد ازيشان گروهي سياه 

ز ديبا نهند از بر سر كلاه 

به رنج يكی ديگری بر خورد 

به داد و به بخشش همی‌ننگرد

ز پيمان بگردند وز راستی 

گرامی شود كژی و راستی 

پياده شود مردم جنگجوی 

سوار آنك لاف آرد و گفت وگوی 

كشاورز جنگی شود بی هنر

نژاد و هنر كمتر آید به بر

رباید همی این از آن آن از ین

ز نفرین ندانند باز آفرین

نهان بدتر از آشكارا شود

دل شاهشان سنگ خارا شود

بد اندیش گردد پدر بر پسر

پسر بر پدر همچنین چاره گر

شود بنده بی هنر شهریار

نژاد و بزرگی نیاید به كار

ز ایران و از ترك و از تازیان

نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان، نه ترك و نه تازی بود

سخنها بكردارِ بازی بود

همه گنجها زیر دامن نهند

بکوشند و كوشش به دشمن دهند

زیان كسان از پی سود خویش

بجویند و دین اندر آرند پیش

 *********

 

عجیب است و افسوس که توصیفات این حکیم که بی شک درد ایران دوستی داشته هنوز هم معتبر است.

----------------------------

پس نوشت: این صفحه اینترنتی برای یافتن اشعار فارسی بسیار مفید است:

http://persopedia.com/show.aspx

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
کیانوش

بــله افـسوس که هـنوز هـم مـصداق دارد