Orkut!

رفتار فرهنگی ایرانیان در مقابل پدیده های جدید موضوع قابل تاملی است. مثلا" همین پدیده نوظهورOrkut که آن را از عوامل جاسوسی سیا تا پدیده ارتباطی نوظهور نامیده اند. از آنجا که خود من از روزهای آغازین این پدیده بین ایرانیان در جریان آن بوده ام، جالب است تجربیات خودم را از نحوه رشد آن نقل کنم.
نخست هرکس تا آنجا که می توانست دوستان و رفقای خود را به جمع دعوت می کرد و تعداد دوستان یک شخص نشانه ای از تشخص بود! در این مرحله افراد سعی داشتند تا از هویت واقعی و عکسها و اطلاعات صحیح خود استفاده کنند. در اینجا نرخ دوست دعوت کردن بعضی بجایی می رسید که بعضا" اورکات اکانت آنها را برای مدتی بلوکه می کرد و در هویت واقعی آن ها شک می کرد! سپس کار به مرحله Fan جمع کردن می رسید و بده و بستان های دوستان(صریحا" یا ضمنی!) آغاز می شد. سپس دوستان شروع به نوشتنtestimony می نوشتند و هندوانه گذاشتن ها آغاز می شد. سپس پر کردن آلبوم از عکسهای زیبای شخصی و جمعی بود و بسیار مهم بود اگر کسی عکسش را در فرنگ با اضافات ارایه می کرد.
در این مرحله برخی با بالا گرفتن شایعات در جاسوس بودن اورکات، با یا بدون خداحافظی جمع را ترک کردند که ریشه در محافظه کاری آن ها داشت.(بگذریم از این که خیلی ها باید 5-10 بار از طرف دوستان مختلف دعوت می شدند تا شرف حضور نمایند و ثبت نام کنند).
جمعی دیگر که تعداد پیام های آن ها به علت زیاد بودن دوستانشان سر به فلک می زد، شروع به غربال کردن دوستان اورکاتیشان کردند. بسیاری نیز از اطلاعاتی که از خودشان روی شناسه خود گذاشته بودند، به شدت کاستند، چنانچه شناسایی آن ها برای دوستانشان هم مشکل می باشد.
Community ساختن ایرانیان هم جالب است، با یک بررسی ساده می توانید بسیاری کامیونیتی های با نام مشابه و بدون کاربرد خاص بیابید که فقط عضو دارند و کار خاصی نمی کنند.( البته حضور ایرانیان در کامیونیتی های چند ملیتی زیاد است ولی بنده که فعالیت از آن ها کم دیده ام و فقط صرف حضور است.). قضیه این طوراست که اگر بیژن کامیونیتی "سابلقاییان حیدری" را تاسیس کرده است، مهرداد که خود را از بیژن کم نمی بیند هم کامیونیتی "حیدری های سابلقایی" را می سازد؛بدون این که فعالیت خاصی در هیچ کدام صورت بگیرد.
مرحله بعد هم لابد مثل بقیه چیز هاست، خیلی ها با پروفایل های جعلی و عکسهای فریبا، توسط خودشان وارد می شوند و دوست یابی و آن کار دیگر... و چنین است که ایرانیان در اورکات سومین تعداد کاربران را در دنیا دارند!
مواردی جالب که من به آن ها بر خورده ام:
*من در دانشکده ام در ایران -به حساب درس و کتاب- آدم سر شناسی بودم، روی این حساب خیلی ها مرا به عنوان دوست اضافه کرده بودند؛ بعضی افرادِ لابد با شخصیت که حتی عارشان می آمد حضورا" سلامی و کلامی بکنند، روی حساب بالا بردن تعداد دوست مرا اضافه کرده بودند. وقتی ازین افراد محترمانه خواستم تا توضیح دهند دوستی ما از جه نشات گرفته است، جوابی ندادند و من هم با خیال راحت از اضافه کردنشان سر باز زدم!
*دختر خانم لابد خوشگلی در about me با اعتماد به نفس کامل نوشته اند که:
Please don't send me any personal message if you are not a friend/relative, i.e. I don't know you.
*دختر خانم دیگری ذیل همین عنوان نوشته اند: I am so charming.
*دختر خانم محترم دیگری نیز از نام واقعی خود که به معنی "صوتِ روشنایی" بود تنها سر تیتر N.N را باقی گذاشته اند!
*مسابقه برای جمع کردن دوستان مونث بین برخی دوستان من هنوز جریان دارد و  برخی ساعتها می نشینند واز سراسر عالم دوست دعوت می کنند.
*تاسیس کامیونیتی های فانتزی چون" کاه قرمزی و پسر خاله"، "پروفسور بالتازار"،" وتو وتو" و ...هنوز ادامه دارد.
*هنوز هم بحث در مفید بودن یا مضر بودن اورکات ادامه دارد و ....دشمن در کمین است!

/ 0 نظر / 10 بازدید