ذکر سال وقایع تاريخی:

تنبلی ما در عرصه های بسیاری نمایان است. یکی از موارد آشکار آن نقل تاریخ رویدادهای مهّم مان است. مثلا سال امضای قانون مشروطه را به قمری، سال آغاز جنگ جهانی را به میلادی و سال ملی شدن صنعت نفت را به شمسی ذکر می کنیم و به خاطر داریم. در این بین کم نیستند خوانندگانی که ترتیب این وقایع را نتوانند از نوشته ها دریابند. این تنبلی در تبدیل تواریخ- که کار بسیار ساده ای است- در قشر تحصیل کرده و فرهنگساز دامنگیر است و من کمتر کسی دیده ام که تاریخ ها رابه صورت معادل نقل کند. جالب توجه است که ما بی تعارف دقیق ترین تقویم دنیا را داریم ولی در اکثر موارد رویدادها را به تقاویم دیگر نقل می کنیم.
در اینجا روش ساده تبدیل سالها را بین تقاویم شمسی و میلادی و قمری ذکر می کنم و پیوند نوشته ام را برای تبدیل روزها بین این تقاویم را نیز می گذارم.
تقویم هجری شمسی که از سال 1304 در مجلس تقویم رسمی اعلام شد، تقویمی است که در ایران و افغانستان به کار می رود. مبدا آن نیز بهار سالی است که هجرت پیامبر(ص) در آن سال اتفاق افتاده است. سال هجری قمری بر اساس گردش ماه است و به طور تقریبی 354.36 روز دارد و بنابراین 11 روز از سال شمسی کوتاهتر است.
پس تبدیل ساده بین این دو تقویم چنین است: سال شمسی ضرب در 365.25 تقسیم بر354.36 تقریبا" مساوی است با سال قمری. مثلا سال 1359 هجری شمسی معادل سال 1400 هجری قمری در می آید.
هجرت پیامبر هم در سال 621 میلادی اتفاق افتاده است، بتابراین اختلاف تقویم شمسی  و میلادی 621 سال است. پس سال 1359 شمسی معادل سال 1980 میلادی است.
به همین سادگی! تبدیل معکوس این تقویم ها هم لابد می توانید خودتان بدست بیاورید.
برای تبدیل دقیقتر نوشته مفصل ترم را در اینجا بخوانید.

/ 1 نظر / 47 بازدید
Shahriar Zarrin

فرمول و جدول تبدیل سال قمری به شمسی خیلی کمکم کرد. خیلی متشکرم. از تهران قدیم سه نقشه وجود دارد که در سالهای 1213 و 1275 و 1309 قمری کشیده شده و متاسفانه سندهایی که سال شمسی آنهارو نوشته با هم فرق داشتن و چه خوب شد که تصمیم گرفتم خودم ته و توی کار رو دربیارم. از گوگل کمک گرفتم که به این جدول ارزشمند رسیدم و راحت شدم. سه تاريخ فوق به سال شمسی برابرند با: ۱۱۷۶ و ۱۲۳۷ و ۱۲۷۰ شمسی شهريار زرين