داد از جهالت:

اين تصنيف را در وبلاگ پربار آوازهای روزانه ديدم. حدوداً قرنی پيش سروده و اجرا شده است اما سخنش هنوز رنگ کهنگی نگرفته است. ديدم به مطالبی که در وبلاگ گاهگداری می نويسم کم ربط نيست٬ آنرا به شيوه اصل در وبلاگ مذکور در اينجا آوردم. برای شنيدن تصنيف با اجرای صاحب وبلاگ آوازهای روزانه در فرمت های ذکر شده روی علايم آن کليک کنيد.  

تصنیف دشتی - در ملک ایران 

real.gif mp3.gif  

در ملک ایران ، وین مهد شیران
تا چند و تا کی ، افتان و خیزان
داد از جهالت خدا که قدر خود ندانیم
در زندگانی چرا شبیه مردگانیم
که با چشمان بینا به کوره ره روانیم

ز معرفت دوریم به جهلُ مستوریم
به مجمع جهانیان چو عضو رنجوریم

ایرانی بد از اول جهانگیر
نی در کشمکش تسلیم تقدیر
حرف حسابی زده از نوک شمشیر
کجا شد آن ندای عیش دیروز
که در شما خموش گشته امروز

ز علم و تدبیر شما نظام و شمشیر شما
فتاده بد کار جهان به دست تقدیر شما به دست تقدیر شما

عصری که دنیا در انقلاب است
با نور دانش در پیچ و تاب است
در مهد سیروس این خواب سنگین بس نا صواب است

بیدارُ باید دمی شدن از خواب غفلت
تا دورُ گردد همی ز ما ادبار و ذلت
تو ای بیچاره ملت غریق جهل و غفلت

ز جای خود خیزید به هم بیاویزید
به جای اشک تر ز آستین گهر ریزید

غم تا چند فغان و ناله تا کی
با ذلت کنی عمر گران طی
کی بوده زیبنده نسل جم و کی
چنین خموشی و فسرده خونی
برون سپیدی و سیه درونی

کجا کند چاره تیغ فغان و فریاد دریغ
به زعم جاهد برگو که را بود دست ظفر که باشدش پای گریخت

ز علم و تدبیر شما نظام و شمشیر شما
فتاده بد کار جهان به دست تقدیر شما به دست تقدیر شما
ز علم و تدبیر شما نظام و شمشیر شما
فتاده بد کار جهان به دست تقدیر شما به دست تقدیر شما

(مرحوم محمد علی امیر جاهد)

اگر اشتباه نکنم آهنگ این تصنیف ساخته مرحوم علی اکبر خان شهنازی است که مرحوم امیر جاهد روی آن شعر گذاشته ، مانند تصنیف نوع بشر که قبلا خوانده بودم.

/ 0 نظر / 11 بازدید