باز هم ايران ما!

اين متن از ابراهيم نبوی را خواندم جالب بود؛بد نديدم اينجا بازنقلش کنم (اصل مطلب از روزنامه اسکن شده بود) :

" آنچه خوبان همه دارند؛ ما بيشتر داريم
بر خلاف آنچه مردم فکر می کنند کشور ما نه تنها کمبودی ندارد بلکه مقادير معتنابهی زياد بود دارد .جهت عرض توضيح موارد زير به اطلاع می رسد :
۱- ما جمعيتی در حدود ۳۰ ميليون نفر اضافه داريم چرا که بهترين دولت هم در ايران حداكثر مي تواند 40 ميليون نفر را اداره كند .
2- ما حدود 1500000 متر مربع از سرزمين مان اضافه هست چون از آن استفاده نمی كنيم و دولت نهايتا می تواند تهران و دو سه شهر ديگر را اداره كند .
3- حدود دو سوم درآمد ما اضافی است ، چون برای آقازاده ها واقوام مصرف می شود و معمولا هر دو سه سال يكبار مجبور می شويم اين افراد را افشاگری كنيم .
4- حدود 60 درصد از 6 ميليون ماشين موجود در مملكت ما اضافی است ، چون اين ماشين ها جايی براي حركت كردن ندارند و دائما در بزرگراه دود می كنند و به عنوان دستگاه پخش صوت مورد استفاده قرار می گيرند .
5- حدود 80 درصد موبايل های كشور اضافی است ، چون يا آنتن نمی دهد ، يا نمی گيرد، يا خاموش است يا اشغال .
6- حدود 40 درصد روزهای كشور اضافی است چون تعطيل است و ما بيش از 200 روز در سال لازم نداريم .
7- حداقل 80 درصد وقت ما اضافي است ، چون يا داريم می خوابيم ، يا استراحت می كنيم ، يا اوقات فراغت می گذرانيم ، يا مهمانی مي رويم و يا مشغول فضولی در كار ديگران هستيم.
8- حداقل 90 تا 99 درصد از مغز و عقل موجود در جامعه ما اضافی است چون يا مورد استفاده قرار نمی گيرد يا فرار می كند و يا مشغول حمالی می شود.
روزنامه حيات نو – دوشنبه 3 شهريور 1381 "

/ 1 نظر / 16 بازدید