بک ماجرای جالب:

با دانشجویی مکزیکی صحبت می کردم.{ برای آن ها که نمی دانند: مکزیکی ها اکثرا" شبیه ما ایرانی ها هستند از نظر قامت و صورت}. دید من ایرانی هستم، جریانی را برایم تعریف کرد و توضیح خواست! اما این مکزیکی دانشجوی دکتری شیمی است و با سبیلی که به سبک ایرانی دارد بیش از اندازه شبیه ابرانی هاست.
اما گفت: روزی رفته بوده است به pub دانشجوبان تحصیلات تکمیلی{ یک جایی است داخل دانشگاه، مختص دانشجوبان فوق و دکتری، آبجو می خورند و گاهی شبها موزیک و رقص هم هست} که برقصد.(مکزیکی ها رقصندگان خوبی هستند و رقص برایشان خیلی عادی است و رقص "سالسا" یشان معروف است). گفت به دانشجوی دختری پیشنهاد رقص داده است، طرف هم با خشم بر گشته به او یک چیزهایی گفته که او متوجه نشده معنی آن ها را. بعد این مکزیکی پرسیده:What؟ دوباره دختر با پرخاش پیشنهادش را رد کرده و حرف های نامفهومی برایش زده. برای یار دوم به انگلیسی پرسیده" متاسفم، من متوجه نمی شوم شما چه می گویید!". دختر مذکور هم با تعجب به انگلیسی گفته:"شما ایرانی نیستید؟!". دانشجوی مکزیکی گفته است که نه و مکزیکی است. بعد هم دختر مذکوربا شرمندگی آمده است و با هم رقص خوبی داشته اند.
حالا از من می پرسید علت این رفتار متناقض دختر دانشجوی ایرانی با او چه بوده؟ شما بودید چه می گفتید؟

/ 2 نظر / 14 بازدید
محمود

سلام.اتفاق جالبی بوده.اول ببين خودت چی فکر می کنی(دليلش رو چی می دونی؟)ولی من می تونم به ناثير محيط بر رفتار ايشون يا داشتن اين تفکر قالبی که هميشه ايرانی ها بدتر از خارجی ها هستند و بايد بيشتر به اونها توجه کرد اشاره کنم.می تونم حدس بزنم در چه حالی هستی ولی اين رو قبول کنيم که موقعيتهايی هست که افراد نشون ميدن در چه وضعيتی از رشد هستند.در ضمن بايد به شرايط اون خانم هم توجه کرد که چرا اين کار رو کرده و دليلش رو ما نمی دونيم.............حالا چی می خونی؟

سينا

سلام /آپديت کردم/پوستر شجريان رو هم درست کردم