يک مقايسه تاريخي:

شاید از سيد احمد کسروی  چیزهایی شنیده باشید. اندیشمندی که در آغاز قرن ۱۴ هجری ما به نقد رفتارها و مذاهب برآمد و این نقد مذهب شیعه به مذاق روحانیت شیعه خوش نیامد و چون از عهده پاسخگویی به ایرادهای وی برنیامدند٬ به قتل او کمر همت بستند و او را کشتند. نشر کتابهای وی نیز اکنون در ایران ممنوع است.
در کتاب زندگی من که خودزندگینامه‌نوشت اوست به قسمتی برخوردم راجع به برخورد شیخ محمد خیابانی و او.[ شاید می‌دانید که شیخ محمد خیابانی  را در کتابهای اخیر شوهر عمه آقای خامنه‌ای ذکر می‌کنند.]کسروی از «شادروان خیابانی» به نیکی یاد می کند و او را خطیبی متفکر و با هیبت می‌خواند.
جایی در کتاب مذکور-صفحه ۹۳-از گفتگوی خویش با او ذکری می کند و گوشزدی که به او می کند.
     "روزی در حیاط تجدد با او فراهم نشستیم و من چنین گفتم:« آقا شیخ٬ یک ایرادی که به شما می‌گیرند و من نیز آن را بد می‌شمارم آنست که مردانی را که از آغاز جنبش مشروطه در این راه کوشیده‌اند شما دور می‌رانید و بجای آنان کسان بدنام و دشمنان دیروزی آزادی را می‌آورید». گفت:« آن کسانیکه شما می‌گویید٬ می‌آیند و در جلوی آدم ایستاده اندیشه خود را پیش می‌کشند. لیکن این کسان هر چه ما بگوییم٬ بی چون و چرا پیروی خواهند کرد». گفتم:« ولی اگر روز سختی برسد آنکسان چون خود اندیشه و باور می‌دارند ایستادگی نمایند و جان فشانند ولی این کسان در بند هیچی نیشتند و همانکه دشمن را تواناتر از شما دیدند بسوی او شتابند». گفت:« شما هنوز جوانید و ناآزموده می‌باشید». من دیگر شخنی نگفته برخاستم."
جالب است مقایسه این رفتار شیخ صاحب قدرت در آن زمان با رفتار کنونی این دیگر شیخ صاحب قدرت.
در ایران وقتی کسی به قدرت رسیده است کارش تضعیف روشنفکران و صدای دیگران و سرکوب آنان توسط گروه فشار و عوام  و تحکیم پایه های قدرت خودش به هر قیمتی بوده است. در غرب افتخار صاحب قدرتان این است که مشاورانشان برندگان جایزه نوبل و اساتید صاحب نام اند و این که پس از پایان دوره خدمتشان از قدرت کناره گیری می‌ کنند و به کارهای عام‌المنفعه- گر چه به ظاهر- می‌پردازند.
این مقایسه عقل کل پنداشتن هر کس خود را می‌توان به بسیاری جاهای دیگر در جامعه ایرانی گسترش داد...

/ 1 نظر / 18 بازدید
کیــــــــــانوش

درود مـنکه هـرچی نگاه کـردم چـیزی از سـکس و دخـتر و ... پـیدا نـشد حـالا شـاید دیگـران بـیشـتر از مـن شـانس داشـته بـاشند